logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.
Skogssti

Trær hjelper hverandre

Det er påvist at trær av samme art og bestand gir hverandre næring ved å slå røttene sine sammen. Et tre som har mistet evnen til å hente næring fra bladene ved at det for eksempel ble hugget eller et rådyr beitet ned et ungtre, kan få næring av de andre større trærne rundt.

Hvorfor vil trær hjelpe andre trær? Har vi ikke lært at trærne konkurrerer med hverandre om sollys, vann og næring? Konkurranse er et faktum mellom arter. Men trær av samme art eller «familie» vil hjelpe hverandre å vokse.

 

Det har noen fordeler at trærne hjelper hverandre: Trær av samme art kan stenge for andre arter å etablere seg hvis de vokser tett nok, slik at det blir dårlig vekstvilkår for de andre trærne. Noen trær kan ha mindre tilgang på næring, men får næring fra trær som for eksempel har mer tilgang på sollys. Trær som vokser sammen i en skog skaper et bedre mikroklima som alle trærne trives i. Tette trekroner fra trær som står sammen hindrer solen i å tørke ut bakken og trærne beholder tilgangen på vann. Flere trær sammen beskytter mot vær og vind. En storm kan lett felle et tre som står alene. Sammen vil trærne støtte hverandre og bremse vinden slik at vindens kraft på hvert enkelt tre reduseres.

 

Når et frø spirer under modertreet vil det ofte ikke være lys nok for ungtreet til å vokse seg stort. Det lille lyset som slipper gjennom fra de større trærnes trekroner gir dårlige forutsetninger for det unge treet. Modertreet kan da gi næring til ungtreet slik at det overlever. Men ungtreet vokser sakte for modertreet er ikke klar til å gi fra seg plassen i solen ennå. Om noen hundre år når modertreet dør av alderdom, åpnes det et rom i trekronene der det unge treet får plass. Veksten øker, men siden ungtreet har blitt holdt levende gjennom næring fra modertreets røtter, vil det raskere nå den åpne plassen i trekronene enn konkurrenter av andre arter. Det har tross alt mange års forsprang på de trærne som først nå begynner å spire i sollyset. Ungtreet når toppen, brer ut sin trekrone og skygger for de unge konkurrente som faller fra på grunn av mangel på lys. Ganske utrolig, ikke sant?

 

Plantede trær oppnår ikke disse fordelene som de naturlig formerte trærne. Derfor blir de gjerne ikke så gamle som trærne i skogen. Plantede trær står som enstøinger og må møte vær og vind, bakterier og insekter på egen hånd uten hjelp fra de andre trærne. Trærne i hagen kan derfor trenge litt ekstra hjelp fra menneskene.

 

Informasjon er hentet fra boka Trærnes hemmelige liv av Peter Wohlleben.

Our website is protected by DMC Firewall!