logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Tjeld (Haematopus ostralegus)

Kjennetegn
Tjelden er lett gjenkjennelig med svart overside og hvit underside. Den har et nokså langt (8-9 cm), rett oransje nebb. Føttene er mer rosa, mens øynene er oransje. I flukt ses en hvit stripe på oversiden av vingene.

Vingene er kantet og den flyr ofte med korte, raske vingeslag lavt over vannet. Lyden bærer godt og låter som pipende skrik.

Leveområde
Tjelden er vadefugl som vi finner langs hele norgeskysten. Forekomsten er riktignok størst nord i landet. Den synes særlig å foretrekke kystområder med jordbruksland. Tjelden trekker sørover i august-oktober. Den norske bestanden overvintrer i Øst-England, og i det tyske og nederlandske Vadehavet. Noen overvintrer langs norskekysten. Allerede i februar-mars er tjelden tilbake i Norge igjen.

Reirplassen
Reiret er en grunn grop på sand eller grussbunn. I jordbruksområder kan den legge eggene på gressbunn. Reiret består ofte av sammenraskete småstein eller muslingskall. Den er oftest monogam og parene vender tilbake til samme reirplass år etter år. Eggene legges gjerne i mai og er gulgrå med grønnskjær, med lilla eller brune flekker. Oftest legger den 3 egg.

Føde
Den foretrekker muslinger og dyr den finner i fjæra som mark, krepsdyr, bløtdyr og insekter. For eksempel blåskjell og ulike snegler. Den hakker i stykker skallet for å komme til maten.

I Norge er bestanden på 30 000-50 000 par og har vært stabil siden 70-tallet.

Our website is protected by DMC Firewall!