logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Midt i snøsmeltinga tok vi fram syklene og syklet til Østensjøvannet. Hvordan er fuglelivet der tidlig på våren? Det er spennende å se om det har kommet noen nye fuglearter i år.

Vi fant Kvinanda. Det øverste bildet viser en hann, mens det andre bildet viser en hunn. Kvinanda skiller seg ut fra de andre endene med hodeformen. Den har en topp på issen som gjør hodefasongen mer trekantet. Hannen er lett synlig med sine kontrastrike farger i sort og hvitt, og den hvite flekken på hver side av nebbrota. I godt lys er hannens sorte hode grønnglinsende. Hannen har en karakteristisk hvinende eller kvinende vingelyd. Derav navnet Kvin-and.

Hunnen er grålig med brunt hode. Det sorte nebbet ender i en svakt gul tipp. Begge har store hvite felt på vingene, men undersiden på vingene er mørk. Øynene er gule. Kvinanda var litt mer sky enn de fleste andre ender, når vi var der. Den lagde mindre lyd, også.

Kvinanda foretrekker skogsvann, småvann og elver. Føden består av bløtdyr, krepsdyr, vanninsekter og småfisk. Hekkeperiode april-juni, legger 6-11 egg som den ruger på 27-32 dager. Ungene flyr etter 8 uker. Redene bygges i trehull, gjerne gamle svartspettreir eller fuglekasser. Utbredelsen begrenses som følge av begrenset tilgang på trehull. Opprettelsen av egnede fuglekasser har gjerne positiv effekt på antall Kvinand i et område. Hekkeplassen kan være i gammel barskog flere kilometer fra vannet. Kvinanda kan overvintre i Norge, men er avhengig av isfrie vann for føde, og mange trekker sørover til havområder rundt Danmark og Østersjøen. Forekommer sjelden på Vestlandet, men utbredt nord i Tyrifjorden. Jakt på Kvinand er tillatt i hele Norge i perioden 10. september - 23. desember.

kvinandhunn

Our website is protected by DMC Firewall!