logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Det spesielle med gråspurven er at den hekker over hele landet, men ikke i ubebygde strøk. Den nyttiggjør seg menneskenes aktivitet. I byparker spiser den matrester. På gårder spiser den korn og frø og trekker inn i driftsbygninger, fjøs og stall.

Når den kommer inn i kjøpesenter, næringsmiddelbedrifter, jernbanestasjoner og lignende blir den sett på som et skadedyr. Folkehelseinstituttet beskriver i slike sammenhenger fuglen som et skadedyr. Problemet er at den kan spre bakteriesykdommer som Salmonella og Campylobacter gjennom avføring. Man kan jakte gråspurv hele året uten spesiell tillatelse.

Det er sannsynligvis over en halv million gråspurv i Norge. Den har bredt seg nordover, men har en viss tilbakegang på landsbasis. Gråspurven tåler kulde dårlig, men klarer ofte å utnytte menneskeskapte bygninger som forsvar mot kulden. Det antas at omlegging av landbruket til mer rasjonelle driftsformer og tettere bygninger er med å redusere bestanden.

Den lever med samme partner livet ut og både hunn og hann deler på ungestell. Gråspurven er stasjonær og flytter ikke lenger enn 1-2 km. Da er det rart at den har spredt seg over det meste av verden. Det har den klart fordi mennesker har satt den ut på nye steder, og fordi den har haiket med båter. Flere kull i året gir også et godt grunnlag for spredning.

Den hekker i kolonier og er svært selskapelig. I spredtbygde strøk vil ulike kolonier ikke ha kontakt med hverandre. I byer går koloniene over i hverandre da det ikke er noen naturlige skiller og tilgangen på mat og reirplasser er god.

Gråspurven er fleksibel i matveien. Frø, korn, knopper, bær og insekter, men også matavfall fra mennesker. Like fleksibel er den når det gjelder å lage reir. Sprekker i gjerder, under hustak, inne i bygninger eller andre bygningsformer som skaper sprekker eller hull den kan bygge i. Den kan også bygge reir i tette busker og bygger da runde overbygde reir. Vanligvis starter eggleggingen i april-mai, og den kan få 2-3 kull i året med 4-5 egg.

Den er 15 cm lang og veier 30 gram. Hunnen har lys stripe over øyet, grått bryst og gråbrunt hode. Ryggen er stripet i svart-brunt og gul-brunt. Nebbet er gulaktig og blir mørkere under hekketiden. Hannen er kastanjebrun på siden av hodet, grå på issen og har en svart hakelapp. Nebbet er svart i hekketida og ellers gulaktig.

graspurvhunn

Our website is protected by DMC Firewall!