logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.
Gaupe

Kjennetegn

Gaupa er lett gjenkjennelig på de lange, svarte øreduskene, den korte halen med svart tupp og sine mørke pelsflekker. Høyden varierer mellom 50-70 cm, med en vekt på 18-26 kg hos hanner og 13-18 kg hos hunner. Den er tilpasset et nordlig klima med tykk vinterpels. Med brede poter, lav vekt og lange ben synker den ikke så lett i snøen.


Parringstid

Gaupa vandrer helst alene, men i mars er det parringstid og da gjelder å finne en partner. Gaupetettheten kan være opptil 1 gaupe per 100 kvadratkilometer. I mai-juni kommer 1-4 unger til verden. Gaupa har ikke noe utgravd hi, men skjuler ungene under vegetasjon eller i en steinrøys. Ungene forlater moren etter 10-12 måneder for å etablere eget revir opptil 400 km unna. Hannene kan bevege seg innenfor et leveområde på opptil 1000 kvadratkilometer.


Gaupas smygjakt

Gaupa smyger seg inn på byttet. Derfor er jakten gjerne avsluttet etter de første 20 meterne. Den er svært rask og den mest effektive jegeren av de fire store rovdyrene i Norge. 6 av 10 jaktforsøk på rådyr ender i suksess for gaupa, mens i 3 av 10 tilfeller lykkes gaupa på hare og småvilt. Rådyr tas gjerne med strupebitt, mens småvilt tas med nakkebitt. Med god tilgang på hjortevilt kan gaupa ta et rådyr i uka. Gaupa trives i tett vegetasjon og bratt terreng der den kan utnytte sin snikjakt på byttedyr.


Spor

Gaupa har 5 tær på framfættene og 4 på bakfættene. Bakbeina plasseres som regel i frambenas spor ved gange. Den går i likhet med andre kattedyr med klørne trukket inn.


Jaktkvoter

I 2007 var det noe over 400 gauper i Norge. Det er kvotejakt på gaupa fra 1. februar-31. mars. I 2009 var det en samlet jaktkvote på 119 dyr i Norge, hvor den største kvoten var for Trøndelagsregionen. De tetteste bestandene av Gaupe er likevel i kulturlandskap i Sør-Norge. Kvotene blir satt ut fra ønsket gaupebestand for hver region.

Kilder:Direktoratet for naturforvaltning. Norsk Institutt for naturforskning.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd