logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Ås stasjon kafe leier ut sykler og er et egnet utgangspunkt for turen. Når vi leverer tilbake syklene kan vi samtidig ta en titt på kunstutstillingene i den gamle stasjonsbygningen.

sykkel14km9arflatt

Koordinater:
GPS: N59 39.797 E10 47.650
UTM: 32N 601082 6615278

Utgangspunktet ligger 97 moh og rundturen er for det meste flat med slakke bakker. Den største stigningen per kilometer er på 27 høydemeter, mens forskjellen mellom laveste og høyeste punkt er på rundt 50 høydemeter.

Vi sykler på grusede skogsveier og asfalterte landeveier hvor det er få biler som kjører. Vi passerer Årungen padle- og rostadion som arrangerer roregattaer. På vestsiden av vannet sykler vi på det som er igjen av den gamle hovedveien mellom Moss og Oslo. Mot slutten går turen forbi Universitetet for miljø- og biovitenskap med sine ærverdige bygninger og vakre parkområder.

Innsjøen Årungen

Langs vannkanten går en natursti på østsiden. I øst renner Syverudbekken ut i Årungen og langs bekken går det tursti. Sørenden av Årungen er et våtmarksområde viktig for en del fugler og planter. Her er blant annet registrert hekkende knoppsvane. Sjøen er rik på fiskeslagene mort, abbor, gjedde og ål. Årungselva som renner fra Årungen til Oslofjorden er en viktig gyteelv for sjøørreten.

Årungen er visuelt meget vakker, men er ikke egnet til bading. Her er stor oppblomstring av giftige blågrønnalger hvert år. Siktedypet har siden 2000 variert mellom 1 og 2 meter. Den dårlige sikten skyldes oppblomstring av alger og jorderosjon fra landbruksområdene rundt. Utslipp kommer fra det kommunale avløpsnettet, spredt bebyggelse og fra jordbruket. Nedbørsfeltet til Årungen er 51 kvadratkilometer, og næringssalter kommer helt fra Østensjøvannet i Ski og fra Frogn kommune.

Ås kommune har satt i gang tiltak for bedring av vannkvaliteten med mål om at Årungen igjen skal bli et badevann. Det satses på fornyelse og utbedring av avløpsnettet, reduksjon av utslipp fra bolig- og fritidsbebyggelse, samt samarbeid med grunneiere for å redusere jordavrenningen. Kilde: Miljøstatus i Oslo og Akershus (http://osloogakershus.miljostatus.no).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd