logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Sølvdobla, Østmarka-vannet som er sterkt preget av at beveren hadde tilholdssted her tidligere. Rundt vannet står døde trær som gir en noe uhyggelig atmosfære ved vannet.

Når man ser små ørret plaske i vannskorpa, vet man at trærne ikke er døde som følge av forurensning.

vandrer4ar3kmsykkeltrillekupert

Kartreferanse: Østmarka 1:50000 UTM 053 354

Grunnen til at trærne er døde på rot skyldes at beveren demmet opp bekken som renner ut av sørdobla på sørsiden av vannet. Vannet steg, og trærne fikk mer vann enn de tålte. Nå er beverne borte, men man kan fortsatt se spor etter felte trær som er gnagd over av sterke bevertenner. Mange av trærne som ligger strødd er likevel saget opp av menneskehender. Rundt 2006 flyttet beverne ut av Sølvdobla, og i 2007 startet en dugnadsgjeng i regi av OFA opprydding rundt vannet. Hensikten med oppryddingen var å gjøre vannet mer tilgjengelig for fiskere. Vannet har god tilgang av små ørret, og det ville vært en fordel å få fisket opp noen av dem. De døde trærne har en viktig funksjon i økosystemet, så det var hovedsakelig trærne som lå i vannet og langs bredden som ble ryddet.

solvdoplabekkPå sørsiden av vannet, like ved bekken, kan man se hva som en gang kan ha vært beverhytta. Følger man bekken ser man flere trær som ligger overende. Noen har beveren felt, andre trær har dødd fordi vannet steg. De falne trærne ligger som hindringer som gjør det vanskeligere å komme fram. Myrete og vått er det, også. Følger man bekken langt nok, kan man finne restene av beverdemningen.

Sølvdobla er et fint lite fiskevann som det er lett for alle å nå. Starter du fra Grønmo parkering, er det bare en liten rusletur langs grusveien østover i retning Østmarkkapellet. Grusveien gjør det enkelt å bruke sykkel eller barnevogn, som er en fin mulighet når barna er små. Det er mye små ørret der, men den er ikke alltid lett å få på kroken. Sammenlignet med andre vann er likevel mulighetene for fangst relativt gode.

solvdoblakart

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd